Informacja

Drukuj

 

 

Szpital Powiatowy w Kętrzynie informuje,

iż w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 7/2020, z dniem 12 listopada 2020 r.,  Szpital został przekształcony w szpital obserwacyjno-zakaźny.

Wstrzymane zostają przyjęcia do oddziałów: internistycznego, dziecięcego, ginekologicznego, chirurgicznego oraz ortopedycznego.

W stanach pilnych pomocy medycznej udzielają szpitale: w Bartoszycach, Giżycku i Biskupcu, w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych.

O przyjęciu  pacjenta do szpitala obserwcyjno-zakaźnego w Kętrzynie decyduje koordynator - numer telefonu: 797 525 610

 

Funkcjonowanie szpitala z oddziałami obserwacyjno – zakaźnymi dla chorych na Covid-19

Obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach obserwacyjno–zakaźnych.

W związku z zakazem odwiedzin dopuszcza się informowanie osób upoważnionych do otrzymania informacji o stanie zdrowia pacjenta telefonicznie, po uprzedniej weryfikacji rozmówcy z danymi podanymi przez pacjenta do historii choroby.

Dopuszcza się przekazywanie paczek pacjentom hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych. Paczkę opisaną imieniem, nazwiskiem oraz nazwą oddziału, na którym przebywa pacjent pozostawia się w punkcie  przy wejściu nr 1 (tylko w godzinach 11:00-13:00).

Zakazuje się wchodzenia i przebywania na terenie szpitala wszelkich osób, których obecność nie jest bezwzględnie konieczna.

 

Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są wyłącznie telefonicznie.

Numery telefonów gabinetów lekarskich:

Oddział obserwacyjno–zakaźny – I piętro - 516 678 283, w godz. od 13:00 do 15:00

Oddział obserwacyjno–zakaźny – II piętro - 797 525 610, w godz. od 12:00 do 13:00

 

Pracownie: RTG, TK oraz USG wstrzymują swoją działalność do odwołania (badania będą wykonywane wyłącznie pacjentom szpitala).

 

W dalszym ciągu pracują:

- poradnie specjalistyczne (neurologiczna, chirurgiczna oraz ortopedyczna).

- pracownia endoskopowa (gastroskopia, kolonoskopia), tel.: 664 356 242

 

Nocna i Świateczna Opieka Ambulatoryjna została przeniesiona do budynku, w którym funkcjonują ww poradnie.

 

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną prosimy Pacjentów o korzystanie z TELEPORADY (tel. 664 356 126).

W sytuacjach, gdy jest to niezbędne, proszę zgłosić się na wizytę po wcześniejszej telefonicznej rejestracji. Przy wizycie osobistej w  NiŚOA istnieje obowiązek wypełnienia "Ankiety epidemiologicznej w kierunku SARS-CoV-2".