. . . .
01 / 04

.

02 / 04

.

03 / 04

.

04 / 04

.

Dziękujemy!

 

Serdecznie dziękujemy

Panu Adamowi Roczniakowi, Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie

oraz Panu Zenonowi Piotrowiczowi, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Srokowo,

za darowiznę w wysokości 10.000 zł, przeznaczoną na zakup środków ochrony osobistej

dla personelu medycznego naszego szpitala.

 

Fundusze Europejskie

 

Projekty

Main Menu