Ogłoszenie nr 7/2015 o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki transfuzjologicznej wraz z prowadzeniem Banku krwi oraz badań histopatologicznych

Drukuj

- Ogłoszenie

- SWKO

- Załączniki

- Odpowiedzi na zapytania

- WYNIK

- Odwołanie konkursu