. . . .
01 / 04

.

02 / 04

.

03 / 04

.

04 / 04

.

Szpital Powiatowy w Kętrzynie zrealizował projekt pod nazwą „Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie systemu e -Diagnostyka”. Dla obecnych i przyszłych pacjentów oznacza to, że powiatowa placówka ochrony zdrowia dysponuje nowoczesną pracownią z aparatem RTG, a stary wysłużony sprzęt przeszedł na zasłużoną emeryturę. Projekt został dofinansowany ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia wyniosła 851 tys. zł – kwota dofinansowania to prawie 600 tys. zł. W uroczystości otwarcia pracowni RTG wzięli udział m.in. Bożena Wrzeszcz – Zwada, dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, przewodnicząca Rady Powiatu, Starosta Kętrzyński, wicestarosta, radni Powiatu Kętrzyńskiego i personel szpitala. Starosta podkreślił w swojej wypowiedzi, że powiat od lat prowadzi konsekwentną politykę poprawy poziomu świadczeń zdrowotnych kętrzyńskiej placówki: - Nadrzędny cel takiego działania to wdrożenie diagnostyki obrazowej w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne. To zadanie jest ściśle powiązane z innym projektem, dzięki któremu posiadamy nowoczesny tomograf oraz projektem informatyzacji szpitala. Ucyfrowienie i wymiana urządzeń diagnostycznych pozwala na znaczącą redukcję czasu i kosztów funkcjonowania tej jednostki służby zdrowia. Na koniec uroczystości została przecięta wstęga, a goście mieli okazję obejrzeć pracownię radiologiczną.

Fundusze Europejskie

 

Projekty

Main Menu