. . . .
01 / 04

.

02 / 04

.

03 / 04

.

04 / 04

.

W nocy z 17 na 18 lipca br. na dwa tygodnie przed wymaganym terminem, uruchomiony został Oddział Wewnętrzny Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Wymagane przepisami zabezpieczenie kadry medycznej pozwoliło na jego ponowne otwarcie. Dyrekcja Szpitala oraz władze Powiatu planują zwiększenie obsady lekarzy internistów, którzy mogliby pracować w szpitalu. Przyjmowani są zarówno pacjenci planowi, jak i w trybie interwencyjno-ratunkowym. Już w pierwszych dniach funkcjonowania nowo otwartego oddziału chorób wewnętrznych okazało się, że obłożenie pacjentów na tym oddziale przekroczyło 50% stanu. W chwili obecnej zakończyły się prace związane z wyborem wykonawcy na remont toalet na salach chorych oraz łazienek ogólnodostępnych. W najbliższy piątek 31 lipca rozpoczną się już tam prace budowlane. W sierpniu planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na zakup wyposażenia tego oddziału, w wyniku czego zakupione zostaną oprócz niezbędnego sprzętu także wszystkie łóżka szpitalne na oddziale chorób wewnętrznych.

Szpital Powiatowy w Kętrzynie zrealizował projekt pod nazwą „Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie systemu e -Diagnostyka”. Dla obecnych i przyszłych pacjentów oznacza to, że powiatowa placówka ochrony zdrowia dysponuje nowoczesną pracownią z aparatem RTG, a stary wysłużony sprzęt przeszedł na zasłużoną emeryturę. Projekt został dofinansowany ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia wyniosła 851 tys. zł – kwota dofinansowania to prawie 600 tys. zł. W uroczystości otwarcia pracowni RTG wzięli udział m.in. Bożena Wrzeszcz – Zwada, dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, przewodnicząca Rady Powiatu, Starosta Kętrzyński, wicestarosta, radni Powiatu Kętrzyńskiego i personel szpitala. Starosta podkreślił w swojej wypowiedzi, że powiat od lat prowadzi konsekwentną politykę poprawy poziomu świadczeń zdrowotnych kętrzyńskiej placówki: - Nadrzędny cel takiego działania to wdrożenie diagnostyki obrazowej w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne. To zadanie jest ściśle powiązane z innym projektem, dzięki któremu posiadamy nowoczesny tomograf oraz projektem informatyzacji szpitala. Ucyfrowienie i wymiana urządzeń diagnostycznych pozwala na znaczącą redukcję czasu i kosztów funkcjonowania tej jednostki służby zdrowia. Na koniec uroczystości została przecięta wstęga, a goście mieli okazję obejrzeć pracownię radiologiczną.

Fundusze Europejskie

 

Projekty

Main Menu