Dokument do pobrania: Wzór Wniosku o udostepnienie dokumentacji medycznej (pdf)

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Kętrzynie (dalej: Administrator). Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: M. Skłodowskiej-Curie 2, 11-400 Kętrzyn
 • przez e-mail IOD: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 • telefonicznie: +48 89 751 25 02

Administrator przetwarza Pani / Pana dane osobowe w celu komunikacji, a następnie archiwalnym:

 • Dane będą przetwarzane do zakończenia przetwarzania lub do czasu żądania zaprzestania przetwarzania, a następnie przez 5 lat w celu archiwalnym (również przetwarzania kopii bezpieczeństwa) lub zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 • Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty realizujące na podstawie umowy z Administratorem usługi obsługi poczty.
 • Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowana, prawo do zapomnienia oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo do zapomnienia i ograniczenia przetwarzania nie dotyczy celów zabezpieczenia kopii bezpieczeństwa, czy zabezpieczenia interesów Administratora.
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, choć uniemożliwia komunikację.

Prawo wniesienia skargi na proces przetwarzaniem danych osobowych

Osobom, których dane osobowe dotyczą, niezależnie od celu I podstawy prawnej jego realizacji, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 Pacjencie masz prawo:

- do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych (art. 32-35 Ustawy o ochronie danych osobowych),
a w szczególności prawo do uzyskania informacji:

 •  czy zbiór istnieje i jakie dane osobowe on zawiera,
 • o Administratorze Danych, adresie jego siedziby i pełnej nazwie,
 • celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,
 • od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące,
 • źródle, z którego pochodzą dane, chyba że Administrator Danych jest zobowiązany do zachowania w Tm zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
 • sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

- do skorzystania z prawa do informacji, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących prawach i udzielić informacji na piśmie. Z powyższych uprawnień możesz skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.

 

Dokument do pobrania:  Wzór Wniosku o udostepnienie dokumentacji medycznej (pdf)