Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc

Załącznik nr 2 - Formularz asortymenowo-cenowy.xlsx

Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy.docx

 

- 2024-01-19: 

Informacja z otwarcia ofert.pdf

- 2024-01-22: 

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf