Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.doc

Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy.doc

 

- 2024-01-18: 

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf