Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc

Załącznik nr 2 - Formularz asortytymentowo-cenowy.ods

Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy.docx

 

- 2024-01-18: 

Wyjaśnienia nr 1.pdf

- 2024-01-22:

Informacja z otwarcia ofert.pdf

- 2024-01-24: 

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf