Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SWZ.pdf

Załączniki do SWZ.zip

2022-07-04: 

Wyjaśnienia nr 1 do SWZ.pdf

2022-07-08:

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf

Informacja z otwarcia ofert.rtf

2022-07-19:

Informacja o wyborze ofert.pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Części nr 2 i 5.pdf