Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SWZ.rtf

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.xls

Zalacznik_nr_3_do_SWZ.zip

2022-07-22:

Wyjaśnienia nr 1 do SWZ

Zmodyfikowany SWZ

2022-07-29: 

Wyjaśnienia nr 2 do SWZ.pdf

Zmodyfikowana SWZ.rtf

2022-08-08:

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf