Zapytanie ofertowe,

Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy,

Załączniki nr 3 – Istotne postanowienia umowy.

 

2022-09-21:

Wyjaśnienia nr 1

2022-09-27:

Informacja z otwarcia ofert.pdf

2022-09-29:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

2022-09-30:

Zawiadomienie o wyborze ofert.pdf