Zapytanie ofertowe,

Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy,

Załączniki nr 3 – Istotne postanowienia umowy.

Załącznik nr 1 do Umowy

 

2022-09-21:

Informacja

2022-09-26:

Informacja z otwarcia ofert.pdf

2022-09-28:

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf