Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki

 

2022-09-23:

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Wyjaśnienia nr 1 do SWZ.pdf

2022-09-28: 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf