Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SWZ.pdf

Załączniki do SWZ.zip

 

2023-11-10:

Informacja o zmianie treści SWZ.pdf

Załącznik nr 5 - Zmodyfikowane Istotne postanowienia umowy.docx

2023-11-15:

Wyjaśnienia nr 1 do SWZ.pdf

2023-11-17:

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

2023-11-21: 

Informacja o wyborze oferty.pdf