Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy.ods

Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy.docx

 

2022-10-05:

Informcja z otwarcia ofert.pdf

2022-10-07:

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf