Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SWZ.pdf

Załączniki do SWZ.zip

 

2023-11-15: 

Wyjaśnienia nr 1 do SWZ.pdf

ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia.xls

2023-11-16: 

Wyjaśnienia nr 2 do SWZ.pdf

2023-11-17:

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Wyjaśnienia nr 3 do SWZ.pdf

2023-11-21: 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

2023-11-28: 

Informacja o wyborze oferty.pdf