Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx

Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy.odt

 

- 2022-10-11: 

Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

- 2022-10-12: 

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf