Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc

Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna.doc

Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia Umowy.docx

 

2023-11-24: 

Informacja z otwarcia.pdf

2023-11-27: 

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf