Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy.xls

Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy.docx

 

- 2022-10-10: 

Informacja z otwarcia ofert.pdf

- 2022-10-11: 

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf