Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SWZ.pdf

Załączniki do SWZ.zip

 

2023-11-23: 

Wyjaśnienia nr 1 do SWZ.pdf

2023-11-27: 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

2023-11-30: 

Informacja o wyborze ofert.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 3, 5, 6 i 8.pdf