Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SWZ.pdf

Załączniki do SWZ.zip

 

- 2022-11-22:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Wyjaśnienia nr 1 do SWZ.pdf

Zmodyfikowane SWZ.docx

 

- 2022-11-24: 

Wyjaśnienia nr 2 do SWZ.pdf

Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ.docx

 

- 2022-11-28: 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

 

- 2022-12-02: 

Informacja o wyborze ofert w zakresie Części nr 1.pdf

Informacja o wyborze ofert w zakresie Części nr 2.pdf