Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://szpital-ketrzyn.ezamawiajacy.pl/pn/szpital-ketrzyn/demand/165749/notice/public/details