• Dyrektor:
Wojciech Glinka

• Zastępca dyrektora ds. lecznictwa:
Grzegorz Drzazga

• Zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa:
Jolanta Nagiewicz

• Główna księgowa:
Monika Zapolska

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

• Ordynator
Grzegorz Drzazga

• Pielęgniarka koordynująca
Mirosława Leśniak


Oddział Chirurgii Ogólnej

• Ordynator
prof. dr hab. n. med., chirurg, transplantolog
Artur Kwiatkowski

• Zastępca Ordynatora
prof. dr hab. n. med., chirurg, transplantolog
Andrzej Chmura

• p.o. Oddziałowej
Katarzyna Mańkowska


Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

• Ordynator
Michał Towstyga

• Oddziałowa
Beata Żach


Oddział Dziecięcy

• Ordynator
Danuta Zawadzka

• Oddziałowa
Agnieszka Kotlarz


Oddział Ginekologii Planowej

• Ordynator
Sławomir Cymek

• Oddziałowa
Mariola Milenkiewicz


Oddział Chorób Wewnętrznych

• Ordynator
Adam Sternik

• Oddziałowa
Agnieszka Jeleńska

 

Izba Przyjęć

• Kierownik
Grzegorz Drzazga

• Pielęgniarka koordynująca
Danuta Hinowska

 

Dział Fizjoterapii
Dzienny Ośrodek Rehabilitacji, Fizjoterapia Ambulatoryjna

• Kierownik
Monika Nowik

 

Blok Operacyjny

• Kierownik
Grzegorz Drzazga

• Pielęgniarka koordynująca
Marzena Jarzynka