Szpital Powiatowy w Kętrzynie to Szpital z ogromnymi tradycjami, sięgającymi dziesiątków lat. Jego powstanie datuje się na rok 1908, kiedy to oddano do eksploatacji kompleks szpitalny, będący na tamte czasy jednostką bardzo nowoczesną.
Dzięki zasługom prof. Ludwika Diehla, pierwszego i wieloletniego dyrektora (kierował on placówką w latach 1908-1945), Szpital przede wszystkim bardzo się rozbudował (lata 20 ub. wieku), miał docelowo 200 łóżek, został wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny (lata 30 ub. wieku) oraz świadczył bardzo wysoki poziom usług medycznych. Bezpośrednio po II Wojnie Światowej w Szpitalu na nowo zorganizowano stacjonarną opiekę medyczną.

 

 

W okresie powojennym, po doprowadzeniu obiektu szpitalnego do pełnej zdolności do świadczenia usług, w 1946 r. rozpoczął działalność Szpital Miejski z podstawowymi oddziałami: wewnętrznym, chirurgicznym, położniczo-ginekologicznym i zakaźnym. Rozwinięto również lecznictwo otwarte przez otworzenie poradni specjalistycznych.
Usamodzielnienie zakładu nastąpiło w dniu 31 lipca 1998 roku. Wtedy w wyniku zmian prawnych stał się on samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, z własnymi przychodami i kosztami. W ciągu półtora roku, tj. do 31 grudnia 1999 roku nastąpiła całkowita prywatyzacja lecznictwa otwartego (poradni i przychodni) i od 1 stycznia 2000 roku zakład zaczął funkcjonować pod obecną nazwą Szpital Powiatowy w Kętrzynie.