Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

• Kierownik Pracowni: mgr Małgorzata Podgórska

• Kontakt telefoniczny: 664 356 209

Pracownia wykonuje badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej oraz całodobowo zabezpiecza dostęp do Banku Krwi na potrzeby pacjentów leczonych krwią w oddziałach szpitalnych. Zapraszamy do korzystania z naszych usług. Wykonujemy:

• GRUPĘ KRWI - niezbędne dla osób przygotowujących się do zabiegów operacyjnych,

• PTA - (tzw. Coombs) w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego w ciąży,

• KREWKARTĘ - Identyfikacyjna Karta Grupy Krwi.

Materiał do badań pobieramy w dni robocze w godzinach od 7:30 do 16:00. Odbiór wyników badań w dniu roboczym następującym po dniu pobrania.

Potwierdzeniem wysokiej jakości naszej pracy są wysokie noty uzyskane w międzynarodowym programie kontroli jakości - Certyfikaty za 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,  2021, 2022 i 2023 rok.