Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SWZ.pdf

Zalacznik do SWZ.zip

Wyjaśnienia nr 1 do SWZ.pdf

2022-06-24:

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

2022-06-28: 

Informacja o wyborze ofert.pdf