Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy.ods

Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy.docx

2022-08-11:

Wyjaśnienia nr 1.pdf

2022-08-17: 

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf