Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.doc

Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy.doc

 

2024-07-05: 

Wyjaśnienia nr 1.pdf

2024-07-10: 

Informacja z otwarcia ofert.pdf

2024-07-11: 

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf