Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy.xls

Załącznik nr 3 - Specyfikacja Techniczna.docx

Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy.doc

Załącznik nr 1 do umowy - Protokół zdawczo-odbiorczy.docx

2022-01-21:

Informacja z otwarcia ofert.pdf 

2022-01-24:

Zawiadomienie o wyborze ofert.pdf