Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx

Załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna.doc

Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy.docx

Załącznik nr 1 do umowy - Protokół zdawczo - odbiorczy.docx

2022-03-30:

Informacja z otwarcia ofert.pdf

2022-04-01: 

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf