Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SWZ.pdf

Załączniki do SWZ.zip

2022-04-12:

Wyjaśnienia nr 1 do SWZ.pdf

2022-04-15

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert.pdf