Zapytanie ofertowe.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy.doc

Załącznik nr3 - Opis przedmiotu zamówienia.doc

Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy.docx

Załącznik nr 5 - Oświadczenie.docx

Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf